+48-792-993-307

MONTOWANIE ZŁĄCZEK DISPIPE NA RURZE KARBOWANEJ

 

1. Starannie odcinamy kawałek rury o potrzebnej długości. Sprawdzamy jego krawędzie. Winne one być równe, bez usterek..

2. Skręcamy nakrętkę ze złączki oraz zakładamy ją na rurę..

 

.

3. Ostrożnie rozszerzamy pierścień blokujący oraz zakładamy go na rurę (przez końcówkę rury), na trzeci jej dołek.

4.Na rurę zakładamy pierścień zaciskowy oraz uszczelkę silikonową..

 

 

.

5.Wkładamy rurę do obudowy złączki i zaciskamy nakrętkę obracając ją, przy tym obudowę trzymamy nieruszając.